23-05-2016

Verslag Preconferentie Lectoraat in het MBO

Help(t) onderzoek in het MBO? 
Onderzoek(end werken) brug tussen veranderende beroeps- en onderwijspraktijk.

Op woensdagochtend 6 april vond voorafgaand aan Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2016 in Groningen de Preconferentie plaats over


Visuele notulen
Lectoraten in het MBO

Deze Preconferentie werd geïnitieerd door Henk Ritzen, bestuursadviseur bij het ROC van Twente, tevens lector ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’ bij het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie van Saxion University of Applied Science.

Deze preconferentie werd bijzonder goed bezocht (meer dan 50 deelnemers), er waren 20 MBO scholen vertegenwoordigd en diverse andere belangrijke partners in de MBO sector.

De visuele notulen kun je HIER teruglezen en downloaden.

19-04-2016

Weblog als digitaal naslagwerk #cviov dankzij 16! CvI bloggers

zie ook de bloggerspagina voor meer info
Wat is het een prachtig naslagwerk geworden, deze weblog van Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2016 NAIT SOEZ'N MOAR BROEZ'N

In de eerste plaats willen we vanuit het Consortium voor Innovatie daarvoor Willem Karssenberg hartelijk bedanken. Hij heeft de CvI bloggers groep voor deze conferentie bij elkaar gebracht.
En natuurlijk Joël de Bruijn, die bij onverwachte afwezigheid van Willem in Groningen zijn rol op de Conferentie zonder problemen heeft overgenomen.

Maar ook alle andere CvI bloggers hebben dit weblog tot een prachtig 'digitaal naslagwerk' van Dé CvI Conferentie gemaakt. Lees het gerust nog eens door!

Dank je wel Willem, Wilfred, Rob, Paul, Patrick, Rob, Maaike, Joël, Jef, JaapJan, Hans, Ashwin, Ger, Bert, Astrid en Annet. Een fysiek bedankje vind je één dezer dagen in je brievenbus...

Als een presentator zijn/haar presentatie digitaal beschikbaar heeft gesteld, wordt de link bovendien geplaatst op de programmawebsite www.cviweb2016.nl

08-04-2016

Wanneer gaan we eens systematisch, agile en integraal aan de slag met leertechnologie? #cviov

De afgelopen dagen heb ik in Groningen de tweejaarlijkse conferentie over onderwijsvernieuwing en ICT van het Consortium voor Innovatie bezocht. In deze blogpost blik ik terug op deze twee dagen. Eén van de zaken die me is opgevallen dat we vaak fragmentarisch bezig zijn met ‘technology enhanced learning’. Er worden veel initiatieven ontplooid. Die leiden tot verbeteringen. Op zich is dat belangrijk. De vraag is echter of dit voldoende is om de ambities waar te maken. Ook kunnen energie en middelen worden verspild als succesvolle initiatieven niet worden verbreed.

Maakt internet nonchalante denkers van onze studenten?

Patrick Koning en Marlies de Groot.

De prikkelende titel trok me naar deze workshop.
Na een korte inleiding van Patrick over het boek 'mediawijsheid in de klas', gaf Marlies aan wat de link is met de lessen Nederlands.
Mediawijsheid is bij het Koning Willem 1 onderdeel van de lessen burgerschap. een keus die wij als ROC ook weleens overwogen hebben en die bij sommige colleges ook zo vorm heeft gekregen.
Marlies betoogd dat studenten nu, naast traditionele bronnen, internet ook veelvuldig als bron gebruiken. Voor haar is het grootste verschil dat traditionele bronnen als boeken en tijdschriften altijd een redactieslag hebben ondergaan. Hierdoor is de 'waarheid' van deze bronnen min of meer gecontroleerd op feiten. Je kunt erop vertrouwen dat het klopt.

Blended Learning in het onderwijs, ROC de Leijgraaf en de HAN

Omdat er bij dit onderwerp meer bloggers aanwezig waren, ben ik zo vrij het kort te houden.

Naast alle andere initiatieven rond blended learning die er op de conferentie waren is dit er één waar een extra component aan toegevoegd is. De inbreng van de HAN zorgt er voor dat ook middels onderzoek een extra impuls aanwezig is. Er is al veel informatie over beschikbaar.

Zie iXperium Oss en iXperium HAN.

De Leijgraaf in Oss heeft het eerste iXperium in het MBO. Hulde!

Epiloog - vanuit mijn oogharen kijkend naar de CVI conferentie 2016

Een conferentie is zoveel meer dan een reeks verhalen van enthousiaste onderwijsmensen over nieuwigheden, ervaringen, lessons learned en hun persoonlijke inspiratie. Juist de veelheid aan verhalen gecombineerd met de mogelijkheid daar met bekenden en (nog) onbekenden over van gedachten te wisselen geeft een zeker emergent effect aan het evenement. Nog los van de gezelligheid en de bijpraatgelegenheden die zo'n conferentie biedt.

De ELO: noodzaak voor onderwijsvernieuwing?

Hans Steeman en Marie-Louise Peters schetsen een beeld van het traject dat gelopen is om tot een keuze voor een ELO te komen. Het verhaal klinkt herkenbaar. Long list, short list, gebruikers erbij betrekken en na aanbesteding een keus maken.
Wat me aansprak is dat bij de implementatie het onderwijs sterk betrokken is. Marie-Louise is docente bij de afdeling zorg en ondersteunt haar collega's bij het gebruik van de ELO. Deze werkwijze is voor het hele ROC zo in elkaar gestoken.
De ELO is een platform voor

Afsluiting CVI 2016 | Rob Schuur | Voorzitter CVB Noorderpoort

Hierbij de laatste vlog van Rob van der Ploeg:

07-04-2016

Activerende didactiek met ict: een verblende leerlijn, JaapJan Vroom en Fernando Nijkamp, Deltion College

Activerende didactiek houdt volgens Fernando en JaapJan in dat je niet lesgeeft zoals je zelf les hebt gehad. Er is een blended leerlijn gemaakt om activerende didactiek met ict onder de docenten te stimuleren. Er moet een verandering van de mindset plaatsvinden, omdat de meeste collega's dit aspect niet in hun opleiding hebben meegekregen. De training is gebaseerd op delen van de Kennisbasis ICT (de onderdelen attitude en didactisch handelen). Er wordt gewerkt aan bewustwording en houding, minder aan praktische vaardigheden. Momenteel zijn er 60 deelnemers in de blended leerlijn en het streven is dat alle docenten uiteindelijk de leerlijn gaan volgen.

TACCLE: professionalisering van docenten op ICT-gebied, Jet Koutstaal, ROC West-Brabant

In de workshop beschrijving staat te lezen:
TACCLE sluit vaak naadloos aan bij schoolplannen (digitalisering en professionalisering personeel). Ons doel is om zoveel mogelijk docenten binnen ROC West-Brabant getaccled te krijgen. Inmiddels hebben ongeveer 40 docenten deelgenomen.
Graag sparren we met u over mogelijkheden van verspreiden binnen de organisatie.
Ik was nieuwsgierig geworden (en hou van sparren), dus sloot me aan bij deze workshop. We startten met een padlet op http://www.padlet.com/jkoutstaal/CVI_Groningen waar iedereen zich voorstelde en wat vertelde over waar men mee bezig is rond ict en onderwijs en wat voor vragen er spelen. Jet startte daarna de presentatie. Als presentatiemiddel werd haikudeck gebruikt.

Productiestraat e-learning. Gegarandeerd interactief.

Help! Steeds meer leermateriaal wordt als leunmaarlekkerachteruit materiaal onder de noemer e-learning online gezet. Met tekst, films, plaatjes en af en toe een open opdracht worden studenten in lange zelfstandig te volgen modules in de consumeer-en slaapstand gezet. Activerende didactiek is aan dit soort materiaal niet besteed. Niet meer gebruiken, niet meer doen. En als je weer ergens zo'n lange scrollbare pagina ziet, terugsturen naar de uitgever. Niet gebruiken! Punt. Het kan namelijk veel beter: zet met doordachte e-learning jouw studenten aan tot mentaal handelen.

Dit was ongeveer de strekking van mijn eerste workshop over de Deltion productiestraat e-learning op de CVI. Het Deltion maakt sinds enige tijd zelf e-learning modules die intern besteld worden door leraren in het proces rond het verblenden van het onderwijs. Aan de basis van deze e-learning ligt het model van mentaal handelen.

Leereenheden, ervaren en maken!

De deelnemers van de workshop 'Leereenheden, maar dan écht praktijkgestuurd' moesten hard werken vanmiddag. Maar binnen één uur hebben ze ervaren hoe het is om in een Leereenheid te werken, om een praktijkopdracht te maken en hoe je Leereenheden praktijkgestuurd kunt maken. In een eerdere blog heb ik al uitleg gegeven over wat een Leereenheid is. In deze blog blik ik terug op de workshop, voor iedereen die het nog een keer wil beleven, of voor die het gemist hebben.